โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 7809

01

เป็นรูปพระธาตุพนม เปล่งรัศมีโดยรอบ
ลอยอยู่เหนือริ้วแพรขลิบแดง มีข้อความโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

 

Copyright © 2019, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu