โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 9733
4  
3  
2  
1
tn 001 16 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เข้าร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For MOM (ปั่นเพื่อแม่) ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม - สะพานมิตรภาพ 3
11846266 1025318217521058 973518332 n 14 ส.ค. 58 ภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นางสาวปิยาภรณ์ ว่องไว ชั้น ม 5/1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ได้รับทุนจากโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี(AYC) ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
tn 001 7 ส.ค. 58 ภาพบรรยากาศ การสัมนาทางวิชาการ สมรรถนะหลักของผู้นำและครู ในศตวรรษที่ 21 โดยสหวิทยาเขตประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมโพธ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
tn 001 28 ก.ค. 58 ภาพ คณะครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประฃุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
tn 001 28 ก.ค. 58 ภาพ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมมรุกขนคร
tn 001 28 ก.ค. 58 ภาพ คณะครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
tn 001 23 ก.ค. 58 ภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเข้ารับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
tn 001 18 ก.ค. 58 ภาพพิธีเปิด การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2558 โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
tn 001 15 ก.ค. 58 ภาพกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ณ ใต้อาคาร 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
tn 001 14 ก.ค. 58 ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงสังสรรค์ รับ-ส่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 ณ ใต้ถุนอาคาร 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
tn 001 14 ก.ค. 58 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอาเซียนสัญจร และ ASEAN Community Roadshow 2558 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
tn 001 13 ก.ค. 58 ภาพบรรยากาศ การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี 2558 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ณ หอประชุมมรุกขนคร
tn 001 12 ก.ค. 58 ภาพกิจกรรม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม - สะพานมิตรภาพ 3
tn 001 9 ก.ค. 58 ภาพบรรยากาศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม
tn 001 3-5 ก.ค. 58 ภาพกิจกรรม การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม
tn 001 2 ก.ค. 58 ภาพบรรยากาศ คุณะศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
tn 000 1 ก.ค. 58 ภาพกิจกรรม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม
tn 001 30 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ คุณะศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
tn 001 26 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สนามก๊ฬาจังหวัดนครพนม
 tn 001 26 มิ.ย. 58 ภาพกิจกรรม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สุนทรภู่ หน้าอาคาร 1 และจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยหรือวันสุนทรภู่ที่ใต้อาคาร 4
tn 001 19-21 มิ.ย. 58 ภาพกิจกรรม การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม
tn 001 19 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ การอบรมการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
tn 001 12-14 มิ.ย. 58 ภาพกิจกรรม การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ณ วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม
tn 001 12 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการเข้ามาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2558 ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 tn 001 11 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดพิธีวันไหว้ครู และประกวดแข่งขันพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (กล้อง 2)
tn 001 11 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดพิธีวันไหว้ครู และประกวดแข่งขันพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (กล้อง 1)
tn 001 6 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
tn 001 2 มิ.ย. 58 ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และเชิญชวนร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทย
 005 1 มิ.ย. 58 ภาพกิจกรรม ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคมพร้อมเพื่อน ปิยะ รุ่นที่ 15 ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาศ วันต้นไม้แห่งชาติ
tn 001 29 พ.ค. 58 ภาพกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
tn 001 29 พ.ค. 58 ภาพกิจกรรม โครงการค่ายเสริมสร้างกระบวนการเรียนทักษะชีวิต
 tn 001  13 พ.ค. 58 ภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

Copyright © 2019, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu