โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 6577

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ งบประมาณปี 2557

ด้วยโรงเรียนนครพนมวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ งบประมาณปี 2557 จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

1 | 2 | 3

Copyright © 2019, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu