โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เนื้อหา

เขียนโดย Administrator
ฮิต: 5529

Logo

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการล

( เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 )

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

--------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 1 | 2 | 3 | 4

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และอุปกรณ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Copyright © 2020, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu